Hate Hatao

An app to fight hate

HateHatao app lets users report instances of hate speech, threats and crimes along with the evidence in form of screenshots,...read more

देशात वाढणारा द्वेष संपण्यासाठी ‘हेट हटावो’ अॅप

मुंबई – देशात द्वेष वाढत चाललेला आहे. हा द्वेष संपवण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्त्या तिस्ता सेटलवाड आणि त्यांच्या सीजेपी चमुने ‘हेट हटावो’...read more

1 2 3 4
Go to Top